Marknaden har ju som alla känner till kraftigt stannat av på sina håll, framför allt inom segmentet bostäder. Däremot finns det fortfarande en hel del möjligheter att bearbeta inom andra segment, vilket vi naturligtvis också gör.
 
Vi såg tidigt hösten 2022 att marknaden var på väg att vända nedåt och har sedan dess jobbat extra hårt med riktad marknadsföring och kunduppvaktning, vilket också gett väldigt goda resultat.
Vi har lyckats bredda vår kundbas samtidigt som vi får kontinuerliga återköp från våra befintliga kunder vilket naturligtvis är en förutsättning för att kunna fortsätta växa.
 
Under 2023 har vi hittills anställt 8 personer och fler är på gång in, vi ser också ett fortsatt behov av att rekrytera under 2024.
Att kunna fortsätta vår tillväxtresa i en svårare marknad är något jag är väldigt stolt över, det är en nödvändighet att fortsätta rekrytera för att bibehålla den fina utvecklingen och tillväxten vi har inom koncernen, säger Magnus Trange, Koncernchef på Frankgruppen.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00