Hur vi ser på projektstyrning?
Let’s be Frank:

Vi hjälper dig med allt inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Med rätt kompetens och resurser kompletterar vi din organisation för framgångsrik projektledning, projektutveckling och fastighetsutveckling. Vi kan komma in i projektet när det passar dig: i ett tidigt skede, eller under genomförande och förvaltning.

Frank är inte en person, det är vår affärsidé. Frank sammanfattar hur vi anser att jobbet görs bäst: uppriktigt, öppet och rakt på sak. Det är hållbart bränsle i vår drivkraft att göra ett bra jobb och få nöjda kunder.

En annan gemensam nämnare för oss är det personliga engagemanget. Vi gillar att träffa folk, helt enkelt. Vi brinner för samarbete och transparens, både i kontakten med våra uppdragsgivare och internt. Vi växer inte genom att leta efter nya affärsidéer eller marknader, utan genom att hitta rätt personer att växa tillsammans med.

Frank-familjen

När vi jobbar tillsammans med dig är vi Frank, rätt och slätt. Men vårt fullständiga namn är Frankgruppen AB, och i gruppen finns sex bolag som tillsammans utgör den helhet som du som kund får del av. Här får du en översikt över vår organisation, och vilka som är ansvariga för respektive bolag.

Ordförande: Lars-Olof Zetterlund
VD: Magnus Trange

Frank Projektpartner AB

Frank Projektpartner AB levererar projektledning, byggledning, upphandling, besiktning, installationssamordning m m. Bolaget är verksamt i Stockholmsregionen och grundades år 2005 vilket gör det till det äldsta bolaget i koncernen.

Ordförande: Lars-Olof Zetterlund
VD: Magnus Trange

Frank Mälardalen AB

Från Frank Mälardalens lokalkontor i Uppsala, Eskilstuna och Enköping erbjuds projektledning, byggledning, projekteringsledning, kalkyler, arbetsmiljösamordning, upphandlingar mm. Bolaget hette tidigare Frank Uppsala AB och grundades 2016. År 2022 slogs de separata bolagen Frank Uppsala och Frank Eskilstuna ihop, tillsammans bildades Frank Mälardalen.

Ordförande: Lars-Olof Zetterlund
VD: Nicklas Lemon

Frank Miljöpartner AB

Frank Miljöpartner AB jobbar med miljöstyrningsfrågor och ger stöd när det gäller miljö-, energi- och avfallsfrågor. Bolaget bildades ur Frank Projektpartner AB 2018.

Ordförande: Lars-Olof Zetterlund
VD: Magnus Trange

Frank International Partner AB

Frank International Partner AB fokuserar på upphandling och inköp från utlandet, bland annat Balkan. Genom samarbete med svenska projektörer genomförs granskning av handlingarna i flera led, vilket borgar för hög kvalitet. Bolaget bildades ur Frank Projektpartner 2017.

Ordförande: Lars-Olof Zetterlund
VD: Kolja Bajic

Frank Östergötland AB

Frank Östergötland AB jobbar med projektledning, byggledning och besiktningar. Bolaget grundades 2019 och är verksamt i hela Östergötland med bas i Norrköping.

Ordförande: Lars-Olof Zetterlund
VD: Magnus Trange

Frankgruppen AB

Frankgruppen AB grundades 2011 och bolagets syfte är att samordna och utveckla bolagen inom gruppen.

Ordförande: Lars-Olof Zetterlund
VD: Magnus Trange

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00