Vi på FRANK har i nära samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter drivit detta om- och tillbyggnadsprojekt som ett CM-uppdrag från programhandling till inflyttning och att detta projekt vunnit pris gör oss väldigt stolta. Vi tackar Huddinge Samhällsfastigheter för förtroendet och för ett gott samarbete!

Vill du läsa mer?
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webb-tv/nyheter/pressmeddelanden/2023/tomtbergaskolan-vinner-huddinges-byggnadspris-2023/

Att anlita Frank för ett CM-projekt innebär att man som byggherre får en komplett projektorganisation med ansvar för projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Vår lyhörda och mycket kompetenta CM-organisation har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bemanna och styra arbetet och företräder byggherrens intressen fullt ut. Det finns inga andra mål än de som byggherren själv har valt i projektet. Franks incitament för ett lyckat resultat och en nöjd kund, utöver den personliga tillfredställelsen att leverera det vi åtagit oss, är att vi vet att väl genomförda projekt är nyckeln till nya spännande förtroendeuppdrag.

Vill du veta mer om hur vi på FRANK arbetar med CM projekt, kontakta Magnus Engstrand eller Nicklas Lemon så berättar de mer.
Mer information finns även:
https://frankgruppen.se/tjanster/#cm_projekt_delad_entreprenad

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00