Med kvalitet som enda utvärderingsparameter väljer Stockholmshem som sitt förstahandsval Frank till samarbetspartner gällande projekt -och byggledning ett antal år framöver.  I konkurrens med totalt 28 anbudsgivare vinner vi avtalet vilket visar att vi är precis där vi vill vara: Att vara våra beställares förstahandsval.  

Vi tackar Stockholmshem för förtroendet och ser fram emot att fortsätta leverera många fina och lyckade projekt tillsammans.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00