Koncernstyrelsen på Frank förstärkes med Pia Höök. Pia har ett förflutet på bland annat Skanska och Volvo där hon haft globala roller med ansvar för mångfald och inkludering. Pia har också erfarenhet som forskare på både Handelshögskolan och KTH. Hon har även varit rådgivare till svenska regeringen inom jämställdhet i näringsliv och akademi. Idag arbetar Pia på Essity som Vice President Diversity, Equity & Inclusion.

Frank har under de senaste 15 åren utvecklats till ett bolag med närmare 90 medarbetare med en omsättning på 150 Mkr och en god lönsamhet. Vi är stolta över den utvecklingen och vill fortsätta utvecklas på ett positivt sätt även under de närmsta 10 åren, säger Magnus Trange, koncern-VD.

Vi vill fortsätta växa på ett planerat och kontrollerat sätt med bibehållen god lönsamhet. För att lyckas med det behöver vi fortsätta vara en modern, relevant och attraktiv arbetsgivare och leverantör. För att kunna fortsätta attrahera nya medarbetare och skapa förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas i sina roller är vi övertygade om att mångfald och en inkluderande företagskultur och ledarskap kommer att vara en avgörande framgångsfaktor. Det är stor konkurrens om duktiga och kompetenta medarbetare och vi behöver hela tiden anstränga oss för att vara ett modernt och relevant företag. Pia kommer med sin bakgrund att vara ett väldigt bra komplement till styrelsen i Frank. Vi är oerhört glada att Pia valt att gå in som ledamot i vår styrelse, säger Magnus.

”Det känns fantastiskt roligt att få bli delaktig i ett företag med så starka, positiva värderingar, och med ett så tydligt utvecklings- och kundfokus. Företaget ambition inom mångfald, jämställdhet och inkludering gör uppdraget, självklart, extra spännande.” – Pia Höök

Franks styrelse består av följande personer:
–  Magnus Trange                           ledamot, VD och delägare
–  Magnus Engstrand                      ledamot och delägare
–  Pia Höök                                      ledamot
–  Lars-Olof Zetterlund                    ordförande

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Pia Höök, styrelseledamot, 072 500 35 40,
pia.hook@frankgruppen.se

För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 85 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00