Frank slår samman verksamheterna i Mälardalen för att kunna erbjuda våra kunder den optimala konsulttjänsten för varje uppdrag oavsett i vilken ort det är. Vårt nya namn är Frank Mälardalen AB och i bolaget finns våra kontor med verksamheter i Uppsala, Enköping, Västerås, Örebro och Eskilstuna.

Frank har lokalkontor runt Mälaren i Eskilstuna, Enköping och Uppsala. Vårt första kontor öppnade redan år 2016 i Uppsala och senast slog vi upp dörrarna till vårt kontor i Enköping år 2019. Verksamheten har varit organiserad i två separata aktiebolag Frank Eskilstuna AB och Frank Uppsala AB.

Eftersom Frank ofta arbetar med samma kunder på flera orter slår vi nu samman verksamheterna i ett och samma bolag. Nu kan vi samarbeta från flera orter för att kunna erbjuda våra kunder den optimala konsulttjänsten för varje uppdrag. Det blir enklare för oss att sätta ihop team med rätt kompetens oavsett från vilket lokalkontor vi utgår ifrån.

Det nya namnet blir Frank Mälardalen AB och vi fortsätter att arbeta runt alla områden runt Mälaren från Nykvarn, Uppsala, Enköping, Västerås, Eskilstuna hela vägen till Örebro. Petri Karppinen kommer att leda den sammanslagna verksamheten med Jonna Andersson som lokalansvarig för Eskilstuna och Susanne Andersson för Enköping och Uppsala.

Från våra lokalkontor erbjuder vi projektledning, byggledning, projekteringsledning, kalkyler, arbetsmiljösamordning, upphandlingar mm. Precis som tidigare kan vi även plocka in specialister från Stockholmskontoret när uppdragen kräver det och det kan t ex röra sig om miljöinventeringar, komplicerade grundläggningsfrågor eller LOU-kompetens.

”Det här bli riktigt bra och jag ser redan nu hur vi enklare kan plocka ihop riktigt duktiga team från flera kontor för att få den bästa organisationen till kunden.”  – Petri Karppinen, vd Frank Mälardalen AB

”Den här satsningen i Mälardalen är helt i linje med vår strategi att stärka våra lokalkontor som nu har blivit så stora att de står på egna ben utan att behöva stöd från vårt huvudkontor i Stockholm” – Magnus Trange, vd Frankgruppen AB

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Petri Karppinen, VD Frank Mälardalen AB, 076-309 29 44, petri.karppinen@frankgruppen.se 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00