Nu är produktionen igång med fasadrenovering i Årby. Projektet omfattar totalt fem olika huskroppar där fasaderna ska renoveras. Just nu är en huskropp kontrakterad gällande fasaderna och de resterande kommer att kontrakteras vid tidpunkt för utförandet. Antalet våningar på husen varierar från sju till elva våningar. Utöver själva fasadrenovering utförs även byte av entrépartier, dörrar och låssystem uppdelat på olika delentreprenader. Projektet genomförs i nära samarbete med Hemblas förvaltning, då kunden utifrån områdets karaktär har specifika krav på både genomförande och kommunikation. Projektet kommer att pågå till år 2025. Frank Eskilstuna ABs roll i projektet är projekt- och projekteringsledning, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL. Frank Miljöpartner AB har genomfört miljöinventeringar.

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Per Thimgren , VD Frank Eskilstuna AB, 070-693 66 70, per.thimgren@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 85 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00