Ibland får man göra lite annorlunda uppdrag, som i detta fall, miljöinventering av det 85 meter höga Teletornet i den nya stadsdelen Telestaden i Farsta. Att stå där uppe en vacker och krispig novembermorgon och blicka ut över Stockholm är svindlande. Tornet är uppfört 1967 och har tidigare använts för att testa radiolänkutrustning.

Frank Miljöpartner utförde miljöinventeringen på uppdrag av Key Management, som är projekteringsledare av mark- och infrastruktur i den nya stadsdelen Telestaden.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00