RADONMÄTNINGAR
Nu är det hög tid för säsongens radonmätningar. Vi avlastar och hjälper er med upplägg, administration, insamling och registrering av radonmätningen samt sammanställning och åtgärdsförslag enligt Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer.

KLIMATBERÄKNINGAR
Från och med den 1 januari 2022 är det lag på klimatdeklarationer för nybyggda flerbostadshus och lokaler. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. Vi hjälper er med guidning och upprättande av klimatdeklarationen.

MILJÖINVENTERING/MATERIALINVENTERING, inför rivning, ombyggnation och renovering
Vi utför miljö- och materialinventering inför rivning, ombyggnation och renovering. Syftet med miljöinventeringen är att identifiera och kartlägga farligt avfall som rivnings-, ombyggnations- eller renoveringsåtgärder kan ge upphov till och hur detta ska hanteras. Vid en materialinventering identifieras byggprodukter som kan återanvändas samt vilka typer av övrigt avfall som kan uppstå.

MILJÖCERTIFIERING AV BYGGNADER
Kraven på miljö, hälsa och hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen ökar och allt fler väljer att certifiera sina byggnader. Miljöcertifiering av byggnader ger även möjlighet till gröna lån och finansiering och är en tydlig kvalitetssäkring i era projekt. Vi erbjuder kvalificerat stöd i alla på marknadens förekommande certifieringssystem såsom Svanen, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, BREEAM, BREEAM-In-Use, LEED, Green Building m.fl.

KMA-SAMORDNING
Vi erbjuder hjälp med miljö-, hållbarhets- eller KMA-samordning i er organisation eller ert projekt.

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Helena Larsson, VD Frank Miljöpartner AB, 073-355 33 43, helena.larsson@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 85 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

 

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00