Frank har vunnit ännu ett nytt ramavtal och denna gång med Värmdö Bostäder avseende projektledning, byggledning, projekteringsledning och kalkyl. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

”Upphandlingen var tydligt inriktad på att få in kompetens och erfarenhet, och trots att flera av konkurrenterna hade lägre pris utvärderades Frank som etta. Vi vill och ska vara den bästa leverantören av projektstyrningstjänster. Kul att se att det värdesätts av kunderna och prioriteras vid upphandling– Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB, 070-662 60 80, magnus.engstrand@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 85 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

 

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00