I Vadstena hjälper Frank International Partner AB som generalkonsult totalentreprenören Markun AB att detaljprojektera 12 bostadsrättslägenheter i centrala Vadstena. Frank projekterar de nya byggnaderna oerhört kostnadseffektivt med hjälp av våra samarbetspartners på Balkan och med projekteringsledning i Sverige. Projektet har ursprungligen formgetts av SandellSandberg.

”Nu har vi byggt upp ett system med projekterande konsulter i utlandet där vi kan leverera handlingar på svenska med kvalitetssäkring i flera led där jag faktiskt vågar påstå att handlingarna blir både bättre och billigare än med traditionell projektering.” – Kolja Bajic, VD Frank International Partner AB

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Kolja Bajic, VD Frank International Partner AB, 070-760 49 06, kolja.bajic@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 85 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

 

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00