Bygg- och fastighetsbranschen står idag för ca 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft att nybyggda flerbostadshus och lokaler ska klimatdeklareras. Det kan kännas långt borta, men det är viktigt att redan nu vara införstådd med kraven och vilken information som ska deklareras. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader.

Vill du veta hur ditt projekt påverkas av det här och vad du behöver göra för att uppfylla kraven? Kontakta Helena på helena.larsson@frankgruppen.se

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Helena Larsson, VD Frank Miljöpartner AB, 073-355 33 43, helena.larsson@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 85 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

 

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00