Frank arbetar på uppdrag av AB Botkyrkabyggen med ett flertal ombyggnader i deras bestånd och en ledstjärna i projekten har varit att genomföra ombyggnaderna både hållbart och ekonomiskt. Historiskt har många fastighetsägare valt att ersätta allt i de gamla köken med nya material, men idag ser vi att fler och fler väljer att behålla äldre byggdelar i god kvalitet som fortfarande är i gott skick.

Du kan läsa mer om hur Botkyrkabyggen resonerar i den här artikeln: https://hallbartsamhallsbyggande.se/botkyrkabyggen-siktar-pa-varsamma-renoveringar/

”Det är roligt att få arbeta mer med att behålla bra saker. Vi ser att det finns stora fördelar både ur ett hållbarhetsperspektiv, men såklart även rent ekonomiskt både för fastighetsägaren och hyresgästerna. ” – Eva Eriksson, affärschef Frank Projektpartner AB

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB, 070-662 60 80, magnus.engstrand@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 80 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

 

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00