Frank vässar organisationen och Nicklas Lemon är nu utsedd till vice VD i Frank Projektpartner AB. Nicklas roll är framförallt att arbeta i tidiga skeden och hjälpa kunder att skapa lönsamhet och genomförbarhet av projektidéer. Lemon har arbetat hos Frank i ledande positioner under många år och senast framgångsrikt byggt upp bolaget Frank Installationspartner AB. Under våren har det bolagets verksamhet slagits ihop med Frank Projektpartner AB för en ökad tydlighet mot marknaden men också för att bredda verksamheten ytterligare och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt.

”Det här känns som ett naturligt steg både för Frank och mig själv. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med att skapa och utveckla olika typer av projekt i tidiga skeden, tillsammans med både nya och befintliga kunder.” – Nicklas Lemon, vVD Frank Projektpartner AB

”Det här är ett sätt för oss att bredda verksamheten ytterligare och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och god lönsamhet.” – Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB, 070-662 60 80, magnus.engstrand@frankgruppen.se
Nicklas Lemon, vVD Frank Projektpartner AB, 070-365 99 65, nicklas.lemon@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

 

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00