Nu är stommen rest för Nykvarns nya förskola som kommer att få åtta avdelningar. Den nya förskolan byggs på samma plats där den tidigare byggnaden låg och under byggtiden är förskolan evakuerad till nya lokaler i Furuborgsskolan. Skolan planeras att vara färdigbyggd under 2021. Franks uppdrag är projektledning från idé till inflyttning.

”Äntligen är stommen uppe. Det är alltid lika kul att se konturerna av det nya huset när stommen är klar. Nu kör vi vidare för att få klart förskolan enligt tidplan.” – Jonna Andersson, projektledare Frank Eskilstuna AB

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Jan Blomberg, VD Frank Eskilstuna AB, 070-693 22 10, jan.blomberg @frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 80 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00