Under hösten och vintern har Frank varit projekt- och byggledare för två hyresgästanpassningar av kontorslokaler på Jakobsbergsgatan. Lokalerna om 300 m2 respektive 800 m2 ägs av Skandia Fastigheter som också var Franks uppdragsgivare. De nya kontoren håller en mycket hög standard med bl a specialsmidda glaspartier.

”Det här har varit ett riktigt roligt projekt med högt tempo och väldigt kompetenta personer hos både hyresgäst och fastighetsägare. Tiden var en utmaning, men med ett gott samarbete kunde HM flytta in som planerat.” – Per Thimgren, Affärschef Frank Projektpartner AB

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB, 070-662 60 80, magnus.engstrand@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 80 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00