Frank har fått förtroendet att färdigställa två kvarter vid Rosenlundsparken på Södermalm i Stockholm åt Stockholmshem. Projektet påbörjades tidigare av BTH och med Frank i rollen som projekt- och byggledare, men har efter BTHs företagsrekonstruktion stått stilla och nu driver Frank projektet i mål med delad entreprenad enligt CM-metoden. Projektet omfattar 129 lägenheter och kommersiella lokaler.

”Det hade såklart varit smidigt för alla parter om BTH hade kunnat färdigställa projektet men nu ser vi fram emot att få göra klart två riktigt fina hus mitt på Södermalm. När Stockholmshem bad oss lösa problemen satte vi samman ett team med några av våra mest erfarna medarbetare vilket ger de förutsättningar projektet behöver för att komma vidare och i mål på bästa sätt.” – Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB, 070-662 60 80, magnus.engstrand@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 80 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00