Frank har vunnit nytt ramavtal med Region Uppsala avseende byggadministration. Inom det området ingår projekteringsledning, projektledning, byggledning, installationsledning, kalkyl, kontrollansvarig enligt PBL, fuktsakkunnig och miljösamordnare. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

”Riktigt kul att se att Region Uppsala nu har valt oss till sin leverantör. Vi har bara funnits i Uppsala i 3 år, men nu är vi med våra 14 medarbetare verkligen en aktör på marknaden.” – Petri Blomdahl, VD Frank Uppsala AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00