Under september månad genomför Frank tillsammans med Klätterservice en genomgång av fasaden på fastigheten Kv Trängkåren som kanske är mer känd som DN-huset. För att inte störa hyresgästerna sker allt arbete från utsidan av byggnaden. Med tanke på byggnadens höjd krävs specialkompetens och noggranna säkerhetsåtgärder. Genomgången sker som en underhållsåtgärd för att säkerställa skicket på den kulturminnesförklarade fasaden med chamottetegel.

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Magnus Engstrand, VD Frank Projektpartner AB, 070-6662 60 80, magnus.engstrand@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 80 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00