Nu pågår markarbetena för fullt för den nya idrottshallen i Nykvarn. Frank ansvarar för projekt- och projekteringsledning i projektet som beräknas öppna upp för kommuninvånarna redan första kvartalet 2021.

”Nu kommer vi in i den roligaste perioden i projektet då all vår planering och designarbete äntligen omsätts i en verklig byggnad. Den här hallen är efterlängtad och det är extra kul att få styra ett så uppskattat projekt.” – Jan Blomberg, VD Frank Eskilstuna AB

Mer information om hallen kan du hitta hos Nykvarns Kommun https://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/nyheterbyggaboochmiljo/furuborgshallenblirverklighet

För mer information kontakta
Magnus Trange, VD Frankgruppen AB, 070-693 06 60, magnus.trange@frankgruppen.se
Jan Blomberg, VD Frank Eskilstuna AB, 070-693 22 10, jan.blomberg@frankgruppen.se
För ytterligare information om Frank se http://www.frankgruppen.se

Frankgruppen AB är moderbolag i Frank-koncernen med ca 80 medarbetare verksamma inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00