Föregående vecka deltog Frank i Stafesten för Unicef. Frank deltog med tre lag där varje person i laget springer en sträcka om 5 km.  Vädret var perfekt för löpning och i Franks företagstält samlades både medarbetare och vänner för mat och mingel. Även detta år ett mycket lyckat arrangemang.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00