Franks stadiga expansion – med fler bolag och fler medarbetare på fler orter – kräver mer renodlade VD-roller, med fullt fokus på fortsatt tillväxt. Magnus Trange, som varit VD både för Frankgruppen och Frank Projektpartner blir nu koncern-VD på heltid. Ny VD för Frank Projektpartner är Magnus Engstrand. Tillsammans kommer Magnus och Magnus fortsätta arbeta för att matcha kundernas stora förtroende och stötta Franks fantastiska medarbetare runt om i Sverige.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00