Med rätt kompetens och rätt resurser på rätt plats stödjer vi din fastighets- och projektutveckling – från tidiga skeden till överlämnande. FRANK = allt inom projektstyrning för bygg och fastighet. Vi tackar alla kunder och partners för inspirerande samarbete under 2018!

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00