Frank har fått förtroendet av Grosvenor att leda ombyggnaden av Burlöv Center. I ett första steg pågår nu arbete med att iordningställa en ICA-butik. Det långsiktiga målet med ombyggnaden är att omvandla köpcentrumet till en stadskärna med en levande mötesplats.

”Det är riktigt roligt och utmanande att arbeta med det här projektet. Vi har ett bra gäng på plats för att driva projektet framåt och ser fram emot att få lämna över en fin lokal till ICA under våren nästa år” – Ali Zahedani, projektchef Frank Projektpartner

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00