De nya kundhissarna invigdes med pompa och ståt hos Telia den 16 november. Projektet har varit oerhört utmanande med kvarsittande hyresgäster, komplicerade tekniska lösningar och stark tidspress. Under delar av projektet har arbetet skett under dygnets alla timmar. Fabege, Peab, Kone och Frank har tillsammans samarbetat för att få projektet i mål.

”När jag såg den önskade färdigställandetiden första gången trodde jag inte mina ögon, men tack vara ett oerhört hårt arbete från alla inblandade klarade vi av att leverera hissarna till en nöjd kund. Det här är de bästa hissar jag har fått ha förmånen att vara med att installera.” – Magnus Trange, VD Frankgruppen AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00