Frank har vunnit ramavtal för projektutveckling, projektledning, byggledning och projekteringsledning åt AB Botkyrkabyggen med start i juli i år. Avtalen gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

”Vi har återigen visat vår kompetens inom nyproduktion och ROT av bostäder när vi vinner ytterligare ramavtal med en större bostadsaktör. ” – Magnus Trange, VD Frankgruppen AB.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00