Franks mark- och anläggningsgrupp har fått i uppdrag av RED Management att bistå med tekniskt stöd samt byggledning i anläggandet av kaj, park och gator i Marievik. Området skall utvecklas och få ett tillskott på cirka 1000 bostäder och mer ändamålsenliga kontor. Fastighetsägarna AMF Fastigheter, Castellum, Deutsche Bank, Aberdeen och JM är fastighetsägare i området.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00