Som startskott för om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan i Huddinge hölls i veckan en spiksermoni i samband med Tomtbergaskolans dag. Utöver tal fick barn och föräldrar slå in spikar i plank som kommer att användas och byggas in i den nya skolan.

Franks uppdrag i projektet är CM-genomförande av om-och tillbyggnad av Tomtbergaskolan.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00