Frank Projektpartner AB har tecknat ramavtal med Finansinspektionen (FI). Avtalet omfattar uppdrag som projektledare och arkitekt för ombyggnad och renoveringar av FI:s lokaler. Avtalet gäller i två år från januari 2018 med möjlighet till ytterligare två års förlängning. FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. FI verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. FI utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

”Självklart är vi på Frank Projektpartner AB stolta över att få arbeta med en myndighet som FI. Att Frank Projektpartner AB som en av tio anbudsgivare erhållit avtalet är ytterligare ett styrkebesked på vår kompetens som projekt- och byggledningskonsulter”. Per Thimgren, affärschef Frank Projektpartner AB.

 

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00