Frank Eskilstunas VD, Dean Moore, var i förra veckan med i tidningen Eskilstuna Kuriren. Detta eftersom Frank Eskilstuna nu är med i Affärsplan Eskilstuna som är en samverkan mellan näringsliv, kommun och tjänstesektor för att öka syselsättningsgraden i Eskilstuna.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00