Utredningar

Oavsett vilka utmaningar din fastighet ställs inför kan vi hjälpa dig att reda ut vilka möjligheter som finns. Vi arbetar ofta med inventeringar och förstudier i riktigt tidiga skeden för både nyproduktion och ombyggnad. Vi arbetar också med utredningar vid exempelvis fuktskador.

För oss handlar det om att ringa in vilka möjligheter som finns och se vilka konsekvenser de kan ha ekonomiskt.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00