Samverkansentreprenader och partnering

Vi har arbetat i ett flertal projekt där vi tillsammans med  byggherre och entreprenör genomfört projektet som en samverkansentreprenad. Entreprenaden kommer in i ett tidigt skede i processen och deras kompetens bidrar till effektiviseringar av produktion och ekonomi redan i projekteringsstadiet.

Under hela projektets gång behövs en aktiv beställare och arbetssättet ställer höga krav på hela organisationen, där det absolut viktigaste är att vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål.  Alla parter har projektets bästa i fokus och då är det extra viktigt med en öppen, ärlig och frank dialog.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00