Program och projektering

I programskedet bygger vi vidare på måldokumentet och upprättar en projektplan och ett byggnadsprogram – som sedan ligger till grund för projekteringsgruppens arbete i system- och detaljprojekteringsskedena. Utifrån detta leder vi arbetet med projekteringen.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00