Miljö, hållbarhet och energistyrning

Vi driver miljö- och energistyrning i projekt och organisation, från planering till genomförande och uppföljning. Både som en del av vår totala projektstyrning men också som enskild tjänst – till exempel framtagande av miljöprogram eller projektering av avfallslösningar.

Vi utvecklar och effektiviserar även styrning av miljö- och energifrågor i företag med planering, genomförande och uppföljning. Från lagstadgade krav till internt uppsatta mål utvecklar vi processer, rutiner och verktyg tillsammans med våra uppdragsgivare.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00