Hyresgästanpassningar av lokaler

Ny eller befintlig hyresgäst – nya visioner. Vi kan hjälpa till från konceptidé hela vägen till inflyttning, ser till att visionerna blir verklighet med engagemang och bred kompetens. Begreppet HGA innebär att vi skapar effektivare ytor för hyresgästen och lokalen anpassas för aktuell verksamhet och behov.

Vi projektleder hyresgästanpassningen så att er befintliga lokal på ett så effektivt sätt som möjligt anpassas efter de nya krav och förutsättningar som ställs på lokalen. Under förprojekteringen hjälper vi till med att utvärdera kostnader samt fastighetens möjlighet att både tekniskt och ekonomiskt möta ställda visioner.

Vi anser att problem är till för att lösas och kan vara en frank partner från planering av affärskoncept till avtal. Vi ser vår uppdragivares affär.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00