CM-projekt och delad entreprenad

Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Hos oss i Sverige ingår även de tidigare skedena från utredning/förstudie till och med projektering inom begreppet CM.

Fördelar med Construction Management är lägre pris, kortare genomförandetid och högre kvalitet. Dessutom finns en stor flexibilitet i CM vilket ger större möjlighet att påverka projekt och slutresultat under hela processen. Kunden har full insyn och kontroll under hela projektet.

Att anlita oss på CM innebär att man som byggherre får en komplett projektorganisation med ansvar för projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Vår CM-organisation har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bemanna och styra arbetet och företräder byggherrens intressen fullt ut. Det finns inga andra mål än de som byggherren själv har i projektet.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00