Bostadsrättsföreningar

Stambyte, renovering, upphandlingar. Det är mycket en styrelse måste ta hand om, men det finns hjälp. Vi avlastar dig och dina kollegor i styrelsen och tar hand om allt från mindre utredningar till heltäckande projektledning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med bostadsrättsföreningar och ser till att projekten genomförs enligt de tids- och budgetramar som styrelsen bestämmer.

Renovering: projekt- och byggledning för stambyte och andra typer av renoveringar – från fasader och gårdar till totalrenovering. Vi leder arbetet under hela processen och kan även hjälpa till med inventeringar, utredningar, planarbete, upphandlingar och kontakt med entreprenörer.

Underhåll: Vi ansvarar för underhållet av föreningens fastighet(er). Ett sådant uppdrag genomförs i tre steg: inventering, plan för underhållsarbetet samt projekt- och byggledning under själva underhållsarbetet. Baserat på omfattningen av de föreslagna underhållsåtgärderna tar vi fram en kostnadsbedömning samt handlingar för upphandling – som sedan skickas ut på förfrågan till utvalda entreprenörer. Vi sammanställer och utvärderar anbuden samt ger rekommendationer till styrelsen.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00