Vegastaden

Nybyggnation av flera kvarter inom detaljplanen för en ny stadsdel i Haninge, totalt 570 lägenheter. Projekteringsledning från programhandling till färdig systemhandling. Miljöuppföljning med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver vid etapp 1. Projekteringsledning från program till färdigt förfrågningsunderlag på totalentreprenad.

Kund: Stena Fastigheter AB.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00