Vårdlokaler i Spånga Center

I Spånga växer den nya stadsdelen Bromstensstaden fram. Precis intill ligger Stendörrens fastighet Spånga Center där det nu pågår en hyresgästanpassning från kontorslokaler till psykiatrimottagning. Lokalen är på 1 200 m2 och ska vara färdigställd till sommarsemestern. Frank driver projektet i form av projekteringsledning, byggledning, projektledning och kontrollansvar enligt PBL. Tidigare fick Frank vara med och färdigställda en vårdcentral i samma fastighet som nu är i full drift.

Vi tackar Stendörren Fastigheter AB och Molöf för ett mycket bra projekt.

 

Kund: Stendörren

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00