Uppföljningssamordnare miljö/hållbarhet, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Stad

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads utpekade hållbarhetsprofilsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Uppdraget innebär uppföljning och samordning av byggaktörernas hållbarhetsarbete i projektering och produktion.

Kund: Stockholms stad, Exploateringskontoret
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00