Tomtbergaskolan

Om- och tillbyggnad av Huddinges äldsta grundskola med delar från 1923. Efter ombyggnaden kommer skolan att rymma ca 840 elever i årskull F-6. Franks uppdrag har varit att driva projektet som ett CM-uppdrag från programhandling till inflyttning.

Kund: Huddinge Samhällsfastigheter AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00