Tellus skola och Tellus sporthallar

Frank har i uppdrag av Nystad att bistå med bygg, mark och installationsledning.
Frank hjälper även till med granskning av ekonomi och bygghandlingar i projektet.

Nystad har tillträtt fastigheten Herbariet 4 i Midsommarkransen där Nystad är i produktionsfasen av att uppföra en ny skola samt 3 fullstora idrottshallar på totalt 20 000 kvadratmeter BTA.
Nystads ledord för projektet har varit hög kvalitet, hållbarhet, god arkitektur och skapa en bra plats för barn och ungdomar.

Byggstart januari 2023. Verksamheten i skolan flyttar in hösten 2024. Verksamheten i idrott flyttar in oktober 2024.

 

Kund: Nystad

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00