Takrenovering riksdagshuset

Upphandling samt projektledning, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL för takrenovering av norra delen av Riksdagshuset Östra. 1000 kvm. Kulturhistorisk klassificering – Blå.

Kund: Riksdagsförvaltningen

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00