Takombyggnad, kv Österbotten 32, Stockholm

Inventering och koncept för ombyggnad samt projektledning av genomförande, inklusive utförandeentreprenad av takombyggnaden. Uppdrag för bostadsrättsförening.

Kund:

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00