Tak- och fasadrenovering, Kv Luma, Hammarby Sjöstad

Tak- och fasadrenovering av hus 24, i Luma-området. Projekt-och byggledning från upphandling till färdigställande. Stor hänsyn och anpassning för hyresgästers pågående verksamheter såsom Bibliotek och Restaurang.

Kund: Fabege AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00