Stadsutveckling Larsberg, Lidingö

Driver och samordnar fastighetsutvecklingsarbete, inklusive nybyggnation av bostäder och lokaler.
I området finns en potential att tillskapa ca 1 000 nya lägenheter samt lokaler.

Kund: John Mattson Fastighets AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00