Stadsdelsutveckling, Järvalyftet, Stockholm

Driver och samordnar fastighetsutvecklingsarbete, inklusive om- och nybyggnation av bostäder och centrumanläggningar. Cirka 5 000 lägenheter och lokaler i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta.

Kund: Svenska Bostäder

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00