Stadsskogens FSK

Vi på Frank fortsätter arbetet med Uppsala Skolfastigheter som bygger ännu en ny förskola i natursköna området Rosendal. Stadsskogens förskola kommer att bidra till Uppsalas framtida samhällsutveckling och erbjuda en bättre vardagsmiljö för barnfamiljerna i den snabbt växande stadsdelen. Byggnadens lokaler uppförs med målet att skapa en stimulerande och utvecklande lärandemiljö för barnen och också en attraktiv arbetsmiljö för förskolans pedagoger. Produktion påbörjades i maj 2023 och den nya förskolan kommer att kunna välkomna upp till 144 förskolebarn när den står klar om ungefär 1,5 år. I projektet finns vi på Frank med som Projektledare, Kontrollansvarig samt BAS-P. I juni hade vi spadtag med representanter från Frank på plats.

Kund: Uppsala Skolfastigheter

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00