Solna Business Park

Solna Business Park, Solna Kommun:
Frank har haft förmånen att på uppdrag av Fabege assistera med ett flertal projekt i Solna Business Park med projekt- och projekteringsledning samt byggledning. Området omfattas av ett flertal fastigheter och på en av fastigheterna, Sliparen 2 har hyresgästanpassningar såsom Fabeges lokalkontor, nya fläktrum och cykelrum genomförts samt fasadrenoveringar. Utöver ombyggnationen av fasaden har en ny utrymningstrappa av stål byggts till för att klara myndighetskraven. I garaget har antalet parkeringsplatser utökats och sprinklersystem installerats. Cykelrummet som byggts på Sliparen 2 kan inrymma upp till 86 cyklar.

På en annan fastighet i Solna Business Park, Smeden 1, utförs pågående hyresgästanpassningar och sen tidigare har Frank haft förmånen att på uppdrag av Fabege bygga om och göra anpassningar för restaurangverksamhet med namnet Smedens mathall.

Kund: Fabege

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00