Skärholmen Centrum

Bygg- och projektledning för ett stort antal hyresgästanpassningar; allt ifrån butiker, kontor, service samt vård. Bl a förtätningen med nya kommersiella butiker i galleriagångsytorna.

Kund: Skärholmen Retail AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00